2018-03-12

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2018 r.

 

Aktualizacja -  19 czerwca 2018 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany

tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup odczynników

dostawa

przetarg nieograniczony

145 000 zł netto

zakończony

(Unieważniony Pakiet XI
– II kwartał 2018)

2.

Zakup szkła laboratoryjnego, materiałów pomocniczych

dostawa

przetarg nieograniczony

63 000 zł netto

ogłoszony 30.05.2018

3.

Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków: WIOŚ w Lublinie, Delegatur WIOŚ w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz terenów wokół budynków w Białej Podlaskiej Chełmie i Zamościu

usługi

przetarg nieograniczony

130 000 zł netto

IV kwartał 2018

4.

Zakup analizatora całkowitego węgla organicznego w próbkach wód z autosamplerem i przystawką do analizy ciał stałych oraz z układem do zbierania i obróbki danych

dostawa

przetarg nieograniczony

154 471,54 zł netto

II kwartał 2018

4.

Zestaw do oznaczania azotu ogólnego składającego się z mineralizatora neutralizatora oparów, destylatora z automatycznym dozowaniem reagentów, automatycznym miareczkowaniem, autosamplerem  oraz z układem do zbierania i obróbki danych

dostawa

przetarg nieograniczony

252 032,52 zł netto

II kwartał 2018

5.

Dostawa pojazdu wyposażonego w chłodnię do przewozu pobranych próbek – 1 szt.

dostawa

przetarg nieograniczony

95500,00 zł netto

II kwartał 2018

 

Lublin, 19 czerwca 2018 r.

 


Aktualizacja - 11 maja 2018 r.

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany

tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna

wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup odczynników

dostawa

przetarg nieograniczony

145 000 zł netto

wszczęty 30.04.2018

2.

Zakup szkła laboratoryjnego, materiałów pomocniczych

dostawa

przetarg nieograniczony

63 000 zł netto

II kwartał 2018

3.

Sprzątanie i utrzymanie w czystości budynków: WIOŚ w Lublinie, Delegatur WIOŚ w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz terenów wokół budynków w Białej Podlaskiej Chełmie i Zamościu

usługi

przetarg nieograniczony

130 000 zł netto

IV kwartał 2018

4.

Zakup analizatora całkowitego węgla organicznego w próbkach wód z autosamplerem i przystawką do analizy ciał stałych oraz z układem do zbierania i obróbki danych

dostawa

Przetarg nieograniczony

154 471,54 zł netto

II kwartał 2018

4.

Zestaw do oznaczania azotu ogólnego składającego się z mineralizatora neutralizatora oparów, destylatora z automatycznym dozowaniem reagentów, automatycznym miareczkowaniem, autosamplerem  oraz z układem do zbierania i obróbki danych

dostawa

Przetarg nieograniczony

252 032,52 zł netto

II kwartał 2018

 

Lublin, 11 maja 2018 r.

 


 

 

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

 

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Zakup odczynników

dostawa

przetarg nieograniczony

145000 zł netto

IIkwartał 2018

2.

Zakup szkła laboratoryjnego,materiałów pomocniczych

dostawa

przetarg nieograniczony

63000 zł netto

IIkwartał 2018

 

 

3.

Sprzątanie i utrzymanie wczystości budynków: WIOŚ w Lublinie,Delegatur WIOŚ w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu oraz terenów wokół budynkóww Białej Podlaskiej Chełmie i Zamościu

 

 

usługi

 

 

przetarg nieograniczony

 

 

130000 zł netto

 

 

IV kwartał2018

 

 

Lublin,12 marca 2018 r.

Załączniki

  WIOS_Lublin_Plan_po...owan_2018.pdf 184,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Plan postepowan na ... maj 2018.pdf 188,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się