2015-06-22

Kontrole w WIOŚ Lublin

Informacje o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin przez instytucje zewnętrzne.


Rok 2004


 

 1. Delegatura NIK w Lublinie – 2.02.2004 r. – 12.03.2004 r.- kontrola funkcjonowania środka specjalnego w 2003 r.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie – 2.04.2004 r. - kontrola umowy stażowej
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku – 8.04.2004 r. - kontrola umowy stażowej
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu – 26.04.2004 r. - kontrola umowy stażowej
 5. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 27.04.2004 r. - kontrola umowy stażowej
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej – 26.05.2004 r.- kontrola umowy stażowej
 7. Powiatowy Urząd Pracy Lublin - 8.06.2004 r. – kontrola umowy stażowej
 8. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie- 16.11.2004r. – kontrola laboratorium
 9. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu – 3.12.2004 r. - kontrola umowy stażowej
 10. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 30.12.2004 r. – 14.01.2005 r. – kontrola wykorzystania środków inwestycyjnych w 2004r.

Rok 2005 1. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 13.01.2005 r. - kontrola umowy stażowej
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu – 21.01.2005 r. - kontrola umowy stażowej
 3. Instytut Medycyny Wsi, Przychodnia Specjalistyczna i chorób zawodowych Wsi w Lublinie – 15.03.2005 r. – kontrola stanowisk pracy
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej – 17.03.2005 r. - kontrola umowy stażowej
 5. Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej – 17.03.2005 r. - kontrola umowy stażowej
 6. Archiwum Państwowe w Lublinie – 24.03.2005 r. –kontrola archiwum zakładowego
 7. Powiatowy Urząd Pracy Lublin – 30.05.2005 r. - kontrola umowy stażowej
 8. Lubelski Urząd Wojewódzki , Wydział Finansów i Budżetu w Lublinie - 9.06.2005 r.-21.06.2005 r.- problemowa kontrola finansowa
 9. Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Lublinie – 26.07.2005 r.- kontrola warunków środowiska pracy i przestrzegania ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.
 10. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 22.08.2005 r. - kontrola umowy stażowej
 11. Państwowa Agencja Atomistyki – 23.08.2005 r. – kontrola pracowni spektrometrii

Rok 2006 1. Lubelski Urząd Wojewódzki , Oddział Kontroli - 29.03.2006 r.-31.03.2006 r.- kontrola problemowa
 2. Delegatura NIK w Lublinie - 18.04.2006 - 14.06.2006 - Realizacja zadań związanych z ochroną wód rzeki Bug w latach 2003-2006
 3. Oddział ZUS w Lublinie - 19.06.2006-30.06.2006 - Deklaracje o opłacaniu i rozliczaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłki z ubezpieczeń społecznych
 4. Lubelski Urząd Wojewódzki , Oddział Kontroli Finansowej Wydziału Finansów i Budżetu - 29.06.2006 r.-21.06.2005 r.- problemowa kontrola finansowa celowości dokonywania wydatków w okresie 5 miesięcy 2006 r.
 5. Miejski Urząd Pracy - 22.08.2006 - Kontrola dotycząca przebiegu stażu
 6. Państwowa Inspekcja Pracy - 14.11.2006 - Kontrola stażu

Rok 2007 1. Delegatura NIK w Lublinie - 17.01.2007 r. -29.03.2007 r. – wykonanie budżetu państwa
 2. PSSE w Lublinie Sekcja Higieny Pracy- 23.05.2007 r. – 24.05.2007 r. - kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń laboratorium oraz przestrzeganie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych
 3. Delegatura NIK w Lublinie 14.06.2007 r.-3.07.2007 r. transgraniczne przemieszczanie odpadów
 4. Archiwum Państwowe w Lublinie – 30.08.2007 r. – archiwizowanie zakładowej dokumentacji
 5. OIP Lublin – 2.10.2007 r.- 9.10.2007 r. – ocena dostosowania stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych
 6. PUP w Lublinie – 3.10.2007 r.- kontrola umowy stażowej
 7. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie – 4.10.2007 r.-19.10.2007 r. – kontrola problemowa
 8. WOŚ UM w Lublinie – 7.10.2007 r.-kontrola gospodarki odpadami na terenie wioś przy ul. Obywatelskiej w związku z wnioskiem o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 9. Delegatura NIK w Lublinie – 22.10.2007 r. – 20.12.2007 r. – kontrola w zakresie pozwoleń zintegrowanych na korzystanie ze środowiska

Rok 2008 1. Delegatura NIK w Lublinie – 9.04.2008 r. – 16.05.2008 r. – kontrola działalności służb publicznych w zakresie recyklingu sprzętu technicznego
 2. MUP w Lublinie - 21.03.2007 r. - kontrola umowy stażowej
 3. PUP Ew Włodawie – 9.07. 2008 r. - kontrola umowy stażowej
 4. PUP Filia Bełżyce – 23.10.2008 r. - kontrola umowy stażowej
 5. DŚRiZP NIK Warszawa – 17.11.2008 r. – 12.12.008 r.

Rok 2009 1. Urząd Miasta Lublin- 24.08.2009- kontrola umowy stażowej.

Rok 2010 1. Lubelski Urząd Wojewódzki- 11.03.2010-15.04.2010- prawidłowość pobierania i egzekwowania dochodów.
 2. Miejski Urząd Pracy – 23.02.2010- kontrola organizacji przebiegu stażu.
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa- 22.03.2010-24.03.2010- kontrola problemowa realizacji zadań z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 4. Najwyższa Izba Kontroli – 17.05.2010-20.07.2010- kontrola dotycząca wymierzania przez Wydział Inspekcji Ochrony Środowiska administracyjnych kar pieniężnych oraz ich egzekwowanie.
 5. Archiwum Państwowe w Lublinie- 22.06.2010 r.- archiwum zakładowe- obieg dokumentacji w przedmiocie wykonalności zaleceń pokontrolnych.
 6. Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie- 03.08.2010- kontrola stażu.
 7. Miejski Urząd Pracy Lublin- 09.08.2010- kontrola organizacji stażu.
 8. Powiatowy Urząd Pracy Lublin Filia w Bełżycach- 17.08.2010- kontrola stażu.
 9. Lubelski Urząd Wojewódzki Wydział Geodezji Nieruchomości i Rolnictwa- 30.09.2010- kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Inspekcję Ochrony Środowiska zadań wynikających z ustawy o odpadach w przedmiocie ocen spełniania wymogów ochrony środowiska przez składowiska odpadów komunalnych.


Rok 2011 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/ Lublin – 01.02.2011 r.
 2. MUP w Lublinie – 07.04.2011 r. – kontrola umowy stażowej
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 18.04.2011
 4. MUP w Lublinie – 23.11.2011 r. – kontrola umowy stażowej

Rok 2012 1. MUP w Lublinie – 27.01.2012 r. – kontrola umowy stażowej
 2. PUP we Włodawie – 20.04.2012 r. – kontrola umowy stażowej
 3. PPIS w Zamościu – 21.05.2012 – kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy., przestrzegania przepisów o substancjach i preparatach chemicznych
 4. NIK Delegatura w Lublinie – 13.09.2012 r. – kontrola problemowa w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 5. NIK Delegatura w Lublin – 27.09.2012 r. – kontrola realizacji przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
 6. GIOŚ w Warszawie – 14.11.2012 r. do 15.11.2012 r.– kontrola w zakresie oceny wdrożenia Systemu Kontroli oraz Informatycznego Systemu Wspomagania kontroli

Rok 2013 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie – 07.01.2013 r. do 08.03.2013 r. – Wykonanie planu finansowego w 2012 roku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie
 2. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 09.04.2013 r. – Kontrola umowy stażowej
 3. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Finansów i Certyfikacji –24.04.2013 r. do 31.05.2013 r. – Prawidłowość ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego w 2012 roku
 4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu – 21.05.2013 r. – Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 5. Archiwum Państwowe w Lublinie – 21.06.2013 r. – Kontrola archiwum zakładowego i obiegu dokumentów
 6. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 21.08.2013 r. – Kontrola umowy stażowej


Rok 2014 1. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 03.03.2014 – kontrola umowy stażowej
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 14.03.2014 –kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Lublinie
 3. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 19.03.2014 – kontrola umowy stażowej
 4. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie – 25-27.03.2014 – przegląd lokalizacji stacji monitoringowych
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu – 14.05.2014 – kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
 6. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 09.05.2014 – kontrola umowy stażowej

 

Rok 2015

 1. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie – 22.01.2015 r. – Wykonanie planu finansowego w 2014 roku przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie
 2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie – 16.04.2015 r. – Ochrona wód zlewni rzeki Bug przed zanieczyszczeniami (kontrola sprawdzająca)
 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie – 21.04.2015 r. ­ Stan realizacji planów i programów dotyczących gospodarki wodnej
 4. Miejski Urząd Pracy w Lublinie – 01.06.2015  r. – Kontrola umowy stażowej
 5. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu – 15.12.2015 r. –  Kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

Rok 2016

 

 1. Archiwum Państwowe w Lublinie – 10.06.2016 r. – Kontrola w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi.

 

Rok 2017

 

1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu  – 25.04.2017 r. –  kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

2.    Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego­–29.05-02.06.2017 r. – realizacja przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie zdań kontrolnych dotyczących instalacji IPPC.

3.    Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu– 29.08-01.09.2017 r.­  czynności kontrolno-rozpoznawcze w następującym zakresie przedmiotowym:

1)        kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrola sprawdzająca);

2)        rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

3)        postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej,
a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

4.    Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie­ – 17.11.2017 r. -15.06.2018 r. -  kontrola w zakresie „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony ludności przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”. Zakres przedmiotowy kontroli:

1)        Organizacja wykonywania zadań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.

2)        Działalność kontrolna w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.

3)        Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska w zakresie pól elektromagnetycznych.

5.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie – 18.12.2017 r. - kontrola płatnika składek. Zakres przedmiotowy kontroli:

1)      Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierana zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

2)      Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3)      Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne
i rentowe.

4)      Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Rok 2018

1.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie – 19.03.2018 r. – kontrola w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamościu– 07.09.2018 r. – kontrola warunków zdrowotnych środowiska pracy, przestrzegania przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.    

3.    Oddział Kontroli Wydziału Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie– 25.06.2018 r. – 11.01.2019 r. – kontrola w zakresie prawidłowości pobierania i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu państwa oraz prawidłowości ponoszenia wydatków w ramach planu finansowego w 2017 r.

 


Więcej informacji o kontrolach przeprowadzonych w WIOŚ Lublin można uzyskać w siedzibie WIOŚ Lublin w godzinach 8-14, tel.(81)7186201, 7186214, fax. (81)7186255

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się