2018-05-24

Ochrona Danych Osobowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 • Siedzibą Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie – Administratora Danych Osobowych Klientów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin.
 • Za monitorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Lublinie odpowiedzialny jest Inspektor Ochrony Danych.
 • Celem przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
  w Lublinie jest wykonywanie ustawowych zadań Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być przekazane uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres określają obowiązujące przepisy prawa.

 

Mogą Państwo kontaktować się z nami:

listownie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

telefonicznie: 81 718 6212, 81 7186252

oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej :

email-iod-wios-lublin

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się