2015-06-16

WIOŚ Lublin

Inspekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie

Adres: ul. Obywatelska 13, 20-092 Lublin

Telefon: +48 81 718 62 01, fax  81 718 62 55,

telefon dyżurny 791 732 734  (poważne awarie zagrażające środowisku)

sekretariat@wios.lublin.pl

Serwis informacyjny: http://www.wios.lublin.pl/

 

Delegatury WIOŚ Lublin:

 • w Białej Podlaskiej– ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
  • tel. 83 3421170
  • bialap
 • w Chełmie- pl.Niepodległości 1, 22-100 Chełm
  • tel. 82 5631415, 82 5640275
  • chelm
 • w Zamościu- ul. Hrubieszowska 69a, 22-400 Zamość
  • tel. 84 6392799
  • zamosc

Godziny pracy Inspektoratu: od poniedziałku do piątku - od 7.00 do 15.00

 • Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
  przyjmuje interesantów w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-9.00
   

 • Zastępca Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
  przyjmuje interesantów we wtorki w godz. 13.00-15.30 i czwartki w godz. 13.00-15.00

 

 

 

 

Pokaż WIOŚ Lublin na większej mapie

Mapki dojazdu:

   

 

 

Galeria

Obraz: WIOŚ Lublin
WIOŚ Lublin

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się